Tillståndsbevis:

– IVO har beviljat Wilma jour och familjehemsstöd tillstånd att bedriva konsulentstödd familjehemsvård.

2018-01-16

Äntligen krävs tillstånd för konsulentstödd verksamhet!

Den 1 mars 2017 antog riksdagen propositionen 2016/17:59, ”Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet”. Det innebär bl.a. att alla verksamheter som bedriver konsulentstödd familjehemsvård måste ha tillstånd från IVO – Inspektionen för vård och omsorg. Lagen trädde i kraft den 15 april 2017. Detta är något som vi efterfrågat och vi välkomnar varmt att denna lag har trätt i kraft.

Wilma jour och familjehemsstöd är glada och stolta över att vi i januari 2018 fick vårat tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård. Vi ser fram emot att vara en del i att säkerställa och utveckla familjehemsvården i Sverige.


GDPR – EU:s nya dataskyddsregler

Med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018 uppdaterar Wilma Jour och Familjehemsstöd sin personuppgiftspolicy. Detta är ett nu pågående arbete, när policyn är klar kommer den läggas ut här på hemsidan.

Mer information om lagen finns att läsa här >


Upphandling:

Wilma Jour och Familjehemsstöd är nu upphandlade av SKR.

2021-04-19


Utbildning:

Socialstyrelsens ”Ett hem att växa i”

Vi på Wilma håller regelbundet Socialstyrelsens utbildning ”Ett hem att växa i”.

Datum: Ej ännu fastställt, men planeras ske till hösten 2022
Plats: I våra lokaler på Gårdsvägen 2 i Solna eller digitalt.

Det är bara att fylla i intresseanmälan och mejla den till oss, så kommer vi att kontakta dig.

Välkommen!

Poddar

Dessa poddar är hämtade från Exist Publishing. Företaget arbetar med att sprida forskning kring hjärnan och ledarskap och har hjärnan i fokus vid alla insatser. Vill du veta mer så titta in på deras webbplats www.exist.se

Hjärnpodden #35: Tonåringar – att vara i tonåren och att leva med tonåringar

Är du tonåring? Lever du med tonåringar i huset? Är du förälder till en tonåring? I det här avsnittet intervjuas psykologen Jenny Klefbom om tonårstidens unika situation och förutsättningar i livet.

Hjärnpodden #31:  ADHD Medicinering – Intervju med Kerstin Malmberg, barnpsykiater

ADHD och ADD är tillstånd som beror på för låg vakenhet och i det här programmet berättar Kerstin Malmgren, barnpsykiater, hur medicinering fungerar och varför barn med ADHD/ADD har nytta av medicinen.


Länkar

www.skr.se

www.socialstyrelsen.se/evidensbaseradpraktik/sokimetodguidenforsocialtarbete/kbtkognitivbeteendeterapi

www.kbt.se

www.ka-sam.se

www.kalvestenintervju.se/nya-kalvestenintervjun

www.familjehemmensriksforbund.se

www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/bbic

www.kollpasoc.se

www.regeringen.se/regeringens-politik/demokrati-och-manskliga-rattigheter/barnets-rattigheter

www.ivo.se

www.barnombudsmannen.se

www.jurfak.su.se

www.fsf.nu