Söker ni jourhem eller familjehem? Handledningsuppdrag till kommunens familjehem.

Vi förmedlar jourhem och familjehem

Vi har erfarna jourhem och familjehem med lediga platser för barn och ungdom samt föräldrar och barn i samplacering. Våra familjehem på Wilma är utredda enligt Kälvestensmetoden och vi gör regelbundna registerkontroller. Wilma erbjuder familjehem som har olika erfarenhet, kompetens, utbildning och kulturell erfarenhet. Det ger bredd och kunskap då det gäller att möta de olika behov barn och ungdomar har. Ibland behöver både barn och dess nätverk matchas med ett familjehem för att öka förutsättningar för en god vård för ett barn eller en ungdom. För att finna bästa tänkbara matchning för ett barn som behöver flytta till familjehem eller omplaceras, lägger vi stor vikt vid att matcha socialtjänstens förfrågan och beskrivning av barnets behov med att hitta ett familjehem med bästa förutsättningar att möta dessa behov. Vi utgår alltid från barnets eller ungdomens behov och vad familjehemmet kan erbjuda.

Vi är noga med att det ska finnas goda förutsättningar redan från start för att det ska fungera på lång sikt. Under pågående uppdrag får familjen kontinuerligt stöd från oss konsulenter i form av enskild handledning samt handledning och utbildning i grupp. Hur ofta vi har kontakt styrs av uppdragets natur, men vanligen är det telefonkontakt varje vecka samt hembesök en eller ett par gånger i månaden.

Vi ser det som vårt ansvar att tillföra våra familjehem det de behöver i stöd och kunskap för att ha förståelse och förutsättningar för att tillföra barn en god livsmån att växa i.

Placeringsförfrågan görs på telefon: 08-470 54 00

Vårt stöd och vår handledning till familjehemmen

Under placeringens gång håller vi en tät kontakt med familjehemmet utifrån en strukturerad metod som vi implementerar i vårt arbetssätt. Vi förbereder våra familjehem att möta just det barn de har boende hos sig. Genom vår metod synliggörs detta och följs upp tillsammans med familjehemmet.

I handledning med våra Wilma familjer har vi användning av vår psykodynamiska grund, samt av systemteori, anknytningsteori och KBT. Vi arbetar utifrån begreppet KASAM, och jobbar hela tiden på att konkretisera detta för våra familjehem och våra samarbetspartners. Målet är att våra familjehem ska bidra till en god utveckling och omsorg för varje barn som de tar ansvar för.

Vi ger våra familjehem ett kontinuerligt stöd i deras vardag. De får stöd i att förhålla sig till de kontakter som tillkommer runt barnet, såsom biologiska föräldrar, övrig släkt, skola, sjukvård, BUP etc.

IVO - Inspektionen för vård och omsorg har beviljat Wilma jour- och familjehemsstöd tillstånd att bedriva konsulentstödd familjehemsvård.  

Barnet och socialtjänstens genomförandeplan

Socialtjänstens genomförandeplan belyser barnets behov och är ett verktyg i det gemensamma arbetet för barnets utveckling. Vi finns där för att stötta familjehemmet att stärka barnets resurser.

På Wilma jour och familjehemsstöd har vi möjlighet att förmedla tilläggstjänster i form av bland annat behandlingstjänster, fördjupad barn och ungdomspsykologisk kompetens och kognitiv beteendeterapi till barn och ungdom.

 

Sociala konsulttjänster

På uppdrag av socialtjänsten kan vi på Wilma Jour och Familjehemsstöd även vara behjälpliga med uppdrag såsom:

Handledningsuppdrag till kommunens familjehem. Vid sådana uppdrag skrivs ett avtal oss emellan som reglerar dess utformning och ansvarsfördelning.

Utbildningsplats på grundutbildningen "Ett hem att växa i " till kommunens familjer. Vid intresse, fyll i "Intresseformulär - Ett hem att växa i.För datum och plats se fliken Aktuellt.