Wilma – konsulentstödda jourhem och familjehem


Ibland behöver barn och ungdomar bo någon annanstans än hemma.

Wilma jour- och familjehem förmedlar trygga, konsulentstödda jourhem och familjehem.

Familjehem och jourhem är ovärderliga resurser för samhället. Med rätt stöd och vägledning kan jour- och familjehemmen göra stor skillnad för hur barnen kommer att trivas, utvecklas och förberedas inför vuxenlivet. Med stor energi och rätt kompetens, lång erfarenhet och ett brinnande engagemang är det målet för oss på Wilma jour- och familjehem, att verkligen göra skillnad.

Vi erbjuder även utöver konsulentstödd familjehemsvård, konsulttjänster inom socialt arbete.

Mångårig erfarenhet inom familjehemsvård

Wilma jour- och familjehem består av en socionom och en jurist. Vi har mångårig erfarenhet från familjehemsvård inom socialtjänst och privat regi. Vi är väl förtrogna med rådande lagstiftning och BBiC.

Inom Wilma har vi Kälvestensutbildning (1 och 2), PRIDE ledarutbildning, Socialstyrelsens utbildning i ”Ett hem att växa i”, vidareutbildning inom systemteori, anknytningsteori, HBTQ och utbildning inom TMO. Wilma har både KBT-inriktad handledarutbildning och handledarutbildning med inriktning mot familjehem.

Wilma jour- och familjehem har tillstånd från IVO att bedriva verksamhet inom familjehemsvården.

Mångårig erfarenhet inom familjehemsvård

Vår idé – vi vill göra skillnad!

Vi arbetar utifrån begreppen begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet (KASAM). Detta genomsyrar hela vårt familjehemsarbete. Det vill säga från första kontakten med såväl familj som handläggare, under familjehemsutredningen, vid matchning och slutligen i arbetet med att stötta och handleda familjehemmet.

Vår erfarenhet säger att det är viktigt att skapa hållbara relationer samt att familjehemmen får regelbundet och gott stöd i vardagen från oss konsulenter. Familjen kan då i sin tur ge den omsorg och vård som barnet behöver för sin fortsatta utveckling.

För att vår handledning och vårt stöd ska upplevas som givande för familjen och göra skillnad, måste den vara adekvat och aktuell utifrån såväl barnets som familjens behov. För att möta detta arbetar vi utifrån en strukturerad arbetsmetod som synliggör hur olika mål och situationer kan hanteras.

Vår förhoppning är att vi genom vårt arbete ger kraft till familjehemmen så att de känner glädje och meningsfullhet i sitt viktiga uppdrag.

 

Vill ni bli jourhem eller familjehem fyll i intresseanmälan här >
Mer information om jourhem och familjehem hittar ni här >